Please reload

Viimeisimmät postaukset

Vinkkejä (kesä)työnhakuun!

January 19, 2019

Askarruttaako kesätyön hakeminen? Etkö tiedä, mistä työpaikkoja löytää tai etkö ole vielä täysi-ikäinen, mutta haluaisit pientä tienestiä kesän aikana? Kesätöiden haussa kannattaa olla aktiivinen, ja töitä kannattaa lähteä etsimään jo aikaisin keväällä. Työntekijöitä rekrytoidaan paljon eri hakusivujen kautta, mutta myös piilotyöpaikkoja on paljon. Ole siis rohkea ja käy työpaikoilla kysymässä työmahdollisuuksista ja esittelemässä itseäsi. Oma aktiivisuus ja kohtelias itsensä esitteleminen antaa työnantajalle hyvän kuvan sinusta ja nostaa sinut esiin hakijoiden joukosta. Voit olla työnantajaan yhteydessä myös sähköpostilla tai puhelimitse ja sopia tapaamisesta. Valitsemastasi työnhakutavasta huolimatta, sinulla tulisi olla ansioluettelo eli CV näytettävänä. CV:n tulisi olla selkeä, sillä hakemuksia on paljon ja CV:n perusteella työnantaja haluaa saada nopean käsityksen hakijasta. Mikäli työnantaja näkee hakijan CV:n kiinnostavana, tutustuu hän myös työhakemukseen, jonka perusteella lopulliset valinnat työhaastatteluihin pääsijöistä tehdään.

 

CV ja työhakemus

 

Aloita työnhakeminen luomalla itsellesi CV. CV:tä ei tarvitse luoda alusta alkaen itse, vaan netistä löytyy paljon erilaisia mallipohjia. Hyviä CV-pohjia löytyy esimerkiksi osoitteesta: https://templates.office.com/fi-FI/Ansioluettelot-ja-hakemukset. (Mikäli sivu ei avaudu koneellasi kirjoita googleen koneesi tekstinkäsittelyohjelman nimi ja sen perään resume template eli esimerkiksi: Open office resume template.)

 

 Kuva 1. Esimerkki CV:n rakenteesta (HOHTO-hankkeen koulutusmateriaali: Työnhakukoulutus)

 

Jos haluat CV:stä visuallisemman hyviä pohjia löytyy myös osoitteesta: https://www.canva.com. Canvassa CV:n luominen vaati ohjelmaan kirjautumisen, jonka jälkeen voit vaihtaa valmiisiin pohjiin värejä ja kuvia ja kirjoittaa omia tietoja. Vaikka Canva antaa CV:n luontiin paljon mahdollisuuksia, kannattaa CV kuitenkin pitää suhteellisen yksinkertaisena.

 

 Kuva 2. Esimerkki visuaalisesta CV:stä (HOHTO-hankkeen koulutusmateriaali: Työnhakukoulutus)

 

CV-pohjan valinnan jälkeen aloita CV:n luominen. Aloita kirjoittamalla CV:hen lyhyt muutaman lauseen mittainen kuvaus itsestäsi, jossa kerrot itsestäsi, mielenkiinnon kohteistasi sekä tulevaisuuden haaveistasi. Alla esimerkki profiilista.

 

Esimerkki: Vanhustyöstä kiinnostunut tuleva lähihoidon ammattilainen. Vapaa-aika muodostuu perheen kanssa vietetystä ajasta sekä hyvinvoinnin edistämisestä lenkkeilyn avulla. Yhteistyöhaluinen ja vuorovaikutustaidot omaava opiskelija, joka haluaa auttaa ihmisiä ja edistää heidän hyvinvointiaan.

 

Profiilin kirjoittamisen jälkeen kirjoita CV-pohjaan merkityille paikoille yhteystietosi ja koulutuksesi sekä työn kannalta merkityksellisistä taidoistasi ja työkokemuksestasi. Työkokemuksesta kirjoittaessa on tärkeä kuvata selkeästi, millaisia tehtäviä olet työssäsi tehnyt ja mikä on ollut roolisi työyhteisössä. Käytä verbejä substantiivinen sijaan, kuten ohjasin, hoidin, koodasin, laskin, toimin, saavutin yms. Voit myös kirjoittaa saavutuksista, harrastuksista sekä sosiaalisen median profiileistasi. Jos työkokemusta ei ole tai se on vähäistä, voi CV:ssä kertoa tarkemmin yläasteen TET-jakson työstä, niissä olevista tehtävistä ja TET-jaksolla oppimista taidoista. Mieti mitä taitoja olet oppinut koulussa ja harrastuksissa. Onko sinulla hyvät IT-taidot, kuten taito tiedonkeruuseen tai Excelin käyttöön, koetko omaavasi hyvät vuorovaikutustaidot tai onko sinulla hyvä englanninkielen osaaminen? Selkeyden ja kiinnostuksen osoittamisen vuoksi keskity kuvaamaan taitoja, jotka ovat työtehtävän kannalta merkityksellisiä. Lisää mahdollisuuksien mukaan CV:hen myös suosittelijan yhteystiedot ja tehtävänimike sekä kuva itsestäsi. Pyri pitämään CV mahdollisimman selkeänä ja informatiivisena, sillä työnantaja haluaa saada nopean käsityksen osaamisestasi.

 

CV:n ohella laadittava työhakemus antaa sinulle mahdollisuuden tarkentaa CV:ssä mainittuja tietoja sekä kertoa persoonastasi ja arvoistasi. Voit käyttää tekemääsi työhakemusta pohjana eri paikkoihin hakiessasi, mutta muista räätälöidä hakemus juuri kyseistä työpaikkaa koskevaksi. Tarkkoja sääntöjä työhakemuksen tekemiseen ei ole, mutta seuraaviin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tee aloituksesta kiinnostava ja mielenkiinnon herättävä. Kerro rehellisesti itsestä ja osaamisesta. Voit kirjoittaa alkuun myös, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä työstä. Voit kuvailla persoonallisuuttasi sekä kertoa työhösi liittyvistä arvoista. On tärkeää, ettet vain listaa persoonallisuuden piirteistäsi ja arvojasi, vaan perustelet miten muun muassa ahkeruutesi ja tunnollisuutesi tulee esiin toiminnassasi ja työssäsi. Duunitorin rekrytointitutkimuksessa 2018 on ilmennyt, että työnantajat pitävät erittäin tärkeänä hakijan motivaatiota työtehtävää kohtaan sekä sopivuutta yrityskulttuuriin. Sopivuuden osoittaaksesi sinun tulee muokata hakemus juuri kyseistä paikkaa koskevaksi. Perustele hakemuksessasi motivaatiotasi ja sopivuuttasi työtä kohtaan. Pelkkä ”olen erittäin motivoinut kyseiseen tehtävään” ei riitä, vaan sinun tulee perustella miten motivaatiosi ja työhön sopivuus tulee toiminnassasi esille. Jos olet lapsirakas ihminen sekä hoidat usein lapsia, voit lastentarhaan hakiessa kertoa kuinka lapsirakkautesi näkyy halussa hoitaa sukulaisten lapsia. Se voi kertoa motivaatiosta sekä vastuullisuudesta työtä kohtaan. Mieti myös miksi haluaisit ja miksi sopisit juuri kyseiseen työhön ja mitä annettavaa sinulla olisi työyhteisössä?

 

Motivaation ja työhön sopivuuden lisäksi työhön rekrytoijat nostavat toissijaisina asioina esiin mm. hakijan taidot ja aiemman työkokemuksen. Mainitse aiemmasta työkokemuksestasi ja kerro, mitkä oppimistasi taidoista ovat hyödyllisiä juuri kyseiseen työpaikkaan hakiessa. Muista perustella osaamistasi ja antaa konkreettisia esimerkkejä taidoistasi. Mieti myös mitä taitoja olet oppinut koulussa, kotona ja harrastuksissa. Kaikkia taitoja ei kuitenkaan kannata luetella, vaan keskity niihin, jotka ovat juuri kyseisen työpaikan kannalta merkityksellisiä. Jos haet kaupankassalle, voi maininta hyvistä vuorovaikutustaidoista ja ihmistuntemuksesta nostaa sinua hakijoiden joukosta esiin. Mieti myös onko sinulla taitoja, jotka erottaisivat sinut muista hakijoista. Jos olet saanut aiemmilta työnantajiltasi luvan käyttää heitä suosittelijoina, laita työhakemukseen myös heidän yhteystietonsa sekä tehtävänimikkeensä. Työhakemus kannattaa pitää melko napakkana ja tavallisesti sen suositusmittana on pidetty korkeintaan sivun mittaista tekstiä.

 

Työnhakusivuja

 

Kun CV ja työhakemus on luotu, voit aloittaa työnhaun. Tutustu eri työnhakusivuihin. Hakua helpottaaksesi voit asettaa itsellesi työpaikkavahdin, joka ilmoittaa uusista hakuun avautuvista työpaikoista. Erilaisia työnhakusivuja on muun muassa:

 

 

TE-palveluiden sivuilta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/tyopaikkasivut/index.html löydät myös kohdennettuja työhakusivuja. Mikäli olet alle 18-vuotias, voit tutustua alle 18-vuotiaille tarjottaviin työpaikkoihin muun muassa Duunitorissa: https://duunitori.fi/tyopaikat/suomi/työpaikat%20alle%2018-vuotiaille/. Koska alaikäisille on vähemmän työpaikkoja tarjolla, aktiivinen työpaikkojen etsiminen muun muassa soittamalla, sähköpostinvälityksellä tai paikan päällä käymällä saattaa tuottaa tulosta. Tyypillisimpiä alaikäisille suunnattuja työtehtäviä ovat varastotyö, mainostenjakaminen, siivous-, maalaus- ja puutarhatyöt sekä avustava työ kaupoissa, teollisuudessa ja majoitusliikkeissä.

 

Työnhaku sosiaalisessa mediassa

 

Nykyään työnhakijoita rekrytoidaan erityisesti sosiaalisessa mediassa. Liity facebookissa erilaisiin työnhakuryhmiin sekä luo itsellesi LinkedIn-profiili. Päivitä LinkedIn:n työkokemuksesi ja kirjoita lyhyt kuvaus itsestäsi. LinkedIn mahdollistaa verkostoitumisen, mikä edistää työllistymistäsi. Tutustumisenarvoisia facebook-ryhmiä ja -sivuja löytyy alta!

 

Esimerkkejä Fb-ryhmistä

 

 • TYÖNHAKU vinkit ja palvelut

 • Työtä ja Palveluja Tarjotaan / Tarvitaan KESKI-SUOMI

 • Työtä ja Palveluja Tarjotaan / Tarvitaan JYVÄSKYLÄ

 • Osaajia työelämään – etsitään osaajaa! (Keski-Suomi)

 • Hae töitä – verkostoidu – ilmoita työpaikoista – somerekry

 • Työnhaun neuvola – kysy rekrytoijalta

 

Esimerkkejä Fb-sivuista

 

 • Avoimet työpaikat Jyväskylässä

 • Avointyöpaikka.fi

 • Duunitori

 • Jyväskylän kaupungin rekrytointi 

 • Keski-Suomen TE-palvelut

 • Kesätyöt Jyväskylässä 

 • Kuntarekry

 • Tutustu työnantajiin

 • PIIK

 

Tsemppiä työnhakuun!

 

Lähteet:

HOHTO-hankkeen työnhakukoulutuksen materiaali

 

(Kuvan 1 CV-malli on muokattu Henkilöstötalon julkaisemasta CV-mallista. Alkuperäinen malli löytyy osoitteesta https://henkilostotalo.fi/tyonhakija/ansioluettelo-eli-cv-malli/ )

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Seuraa meitä
Please reload

Etsi postauksia
 • Facebook Basic Square

© 2017 HOHTO-hanke 

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon