Mitä teemme?

HOHTO-hankkeen tavoitteena on erityispedagogisen osaamisen ja digitaalisten ohjaustaitojen vahvistaminen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi. Näin ollen hankkeessa vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn ja koulutuksen avulla yliopistojen opettajankouluttajien ammatillista ja pedagogista osaamista sekä tuetaan kaikkien oppijoiden oppimista ja hyvinvointia.

Työskentelemme yhteisöllisesti digitaalista opetusteknologiaa hyödyntäen ja oppien sekä oppimisympäristöjä kehittäen flipped ja blended learning -periaatteilla. Tavoitteena on, että opettajankouluttajat osaavat huomioida opetuksessaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja soveltaa työssään vuorovaikutuksellisia digitaalisia menetelmiä.

Toteutustapa

Hankkeen koulutukset on jaettu seuraaviin teemoihin:

  • Työpaketti 1: Oppimisen moninaisuus ja tuki
  • Työpaketti 2: Hyvinvointi, jaksaminen ja moniammatillinen osaaminen
  • Työpaketti 3: Sosiaalinen yhteisö ja tunteet

Tarkempaa tietoa tulevista koulutuksista ja tapahtumista julkaistaan Ajankohtaista -sivulta >