Mitä teemme?

HOHTO-hankkeen tavoitteena on opettajankouluttajien erityispedagogisen osaamisen ja digitaalisten ohjaustaitojen vahvistaminen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi. Näin ollen hankkeessa vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn ja koulutuksen avulla yliopistojen opettajankouluttajien ammatillista ja pedagogista osaamista sekä tuetaan kaikkien oppijoiden oppimista ja hyvinvointia.

Työskentelemme yhteisöllisesti digitaalista opetusteknologiaa hyödyntäen ja oppien sekä oppimisympäristöjä kehittäen flipped ja blended learning -periaatteilla. Tavoitteena on, että opettajankouluttajat osaavat huomioida opetuksessaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja soveltaa työssään vuorovaikutuksellisia digitaalisia menetelmiä.

Tuotamme hankkeessa myös tutkimusta, jossa kartoitamme Suomen korkeakouluissa työskentelevien opettajankouluttajien käsityksiä inkluusiosta sekä omasta erityispedagogisesta osaamisestaan. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää mm. opettajankouluttajille suunnattujen koulutusten suunnittelun tukena. 

Toteutustapa

Hankkeen koulutukset on jaettu seuraaviin teemoihin:

  • Työpaketti 1: Oppimisen moninaisuus ja tuki
  • Työpaketti 2: Hyvinvointi, jaksaminen ja moniammatillinen osaaminen
  • Työpaketti 3: Sosiaalinen yhteisö ja tunteet

Tarkempaa tietoa tulevista koulutuksista ja tapahtumista julkaistaan Ajankohtaista -sivulta >