Tätäkö on digipedagogiikka?

23.02.2021

Digitaalisten teknologioiden opetuskäytön mahdollisuuksiin tutustuessa törmää usein käsitteeseen "digipedagogiikka". Digipedagogiikkaa käytetään suhteellisen monipuolisesti tutkimuskirjallisuudessa. Useimmissa tapauksissa sillä tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden käyttöä oppimisprosessia edistävällä tavalla. 

Löysin mielenkiintoisen videon, jossa kuvataan joitakin digipedagogiikkaan usein liitettyjä ominaisuuksia. Vilkaiskaa video alta: 

Videohan on hyvä, koska se herättää runsaasti ajatuksia ainakin omiin käyttämiini pedagogisiin ratkaisuihin liittyen. Videolla esitetyt ajatukset on monilta osion rinnastettavissa sosiokonstruktivisteen oppimiskäsitykseen painottaen vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallisuutta. Huomasin, etten ehkä käytäkään digitaalisia teknologioita opetuksessani niin monipuolisesti kuin se todellisuudessa olisikin mahdollista.

Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää?

Janne Väätäjä