HOHTO -hanke on käynnistynyt iloisesti.

19.02.2021

Hanketoimijat ovat ehtineet tutustumaan toisiinsa ja tulevan suunnittelu on alkanut. Tämän kevään keskeisiin tavoitteisiin kuuluu syksynä 2021 alkavien koulutusten suunnittelu niin sisältöjen kuin opetusmenetelmienkin osalta. Hankkeen

Koulutusten halutaan tukevan yhteisöllisiä työskentelytapoja ja niitä tullaan järjestämään verkkovälitteisesti erilaisia digitaalisia teknologioita hyödyntäen. Kuten moni alan toimija on varmasti huomannut, erilaisten hyödynnettävien digitaalisten teknologioiden tarjonta on valtava. Tämän vuoksi hanketoimijat haluavatkin käyttää tähän suunnitteluvaiheeseen hyvin aikaa. Niiden käytön tulee olla aina lähtökohtaisesti perusteltua ja tukea jollakin tavalla oppimisprosessia. Me pohdimme esimerkiksi sitä, millaiset digitaaliset teknologiat voisivat tukea yhteisöllisiä työskentelytapoja, jotka haluaisimme osaksi tulevia koulutuksiamme.