Projektet strävar efter att stärka lärarutbildares specialpedagogiska, pedagogiska och digitala kunnande för att stödja studerandes lärande och välbefinnande under åren 2021-2022. Eftersom Finländsk utbildning bygger på och utvecklas enligt inklusionsprincipen, är syftet med projektet att bidra med en ökad förståelse och beredskap hos lärarutbildare för att kunna möta studerande med varierande specialpedagogiska behov och möjliggöra ett inkluderande lärande.

Under kommande läsår (2021-2022) erbjuder projektet fortbildning för lärarutbildare. Teman för fortbildningarna är (1) diversitet och stöd för lärande, (2) välbefinnande, tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete och (3) social gemenskap och känslor. Projektet arbetar för att att skapa nätverk mellan lärarutbildare inom de finländska universitetens utbildningslinjer för småbarnspedagoger, klasslärare, speciallärare och ämneslärare. Nätverkens målsättning är att stärka och stödja lärarutbildares kompetens.

Projektet organiserar och erbjuder nätbaserad fortbildning och nätverkande, genom att använda digital teknologi och utveckla lärandemöjligheter och lärandemiljöer.

Projektet koordineras av Lapplands universitet och förverkligas i samarbete mellan Uleåborgs, Östra-Finlands, Jyväskyläs, Åbos och Helsingfors' universitet samt Åbo Akademi.

Som utbildare av framtidens lärare har lärarutbildare en betydelsefull roll i att stödja lärande och välmående hos alla barn och unga.


Kontaktuppgifter

University of Lapland

Outi Kyrö-Ämmälä
outi.kyro-ammala(at)ulapland.fi


University of Eastern Finland

Aino Äikäs
aino.aikas(at)uef.fi  


University of Turku

Minna Kyttälä
minna.kyttala(at)utu.fi  

University of Oulu

Riikka Sirkko
riikka.sirkko(at)oulu.fi  


University of Helsinki

Päivi Pihlaja
paivi.me.pihlaja(at)helsinki.fi  

University of Jyväskylä

Raija Pirttimaa
raija.pirttimaa(at)jyu.fi  


Åbo Akademi

Kristina Ström
kristina.strom(at)abo.fi