Hankkeen toimijat

Lapin yliopisto koordinoi hanketta ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa. Hankkeen toimijat ovat mukana useissa opettajankouluttajien ja asiantuntijoiden verkostoissa. Tavoitteena on, että myös näiden verkostojen välinen yhteistyö lisääntyy hankkeen toiminnan avulla.

Alla pääset tutustumaan hankkeen toimijoihin.

Yliopistonlehtori, varadekaani

Inklusiivinen opettajankoulutus, kognitiiviset taidot, opettajuus 

Yliopistonlehtori,

vieraileva professori (Vytautas Magnus yliopisto), Dos.

Inklusiivinen kasvatus, pedagoginen tuki, monitoimijainen yhteistyö

Yliopistonlehtori, Dos.

Vaativa erityinen tuki, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, käyttäytymisen haasteet, ulkopuolisuus, inkluusio

Projektikoordinaattori

Digipedagogiikka, opettajankoulutuksen kehittäminen


Yliopistonlehtori, Dos.

Vammaistutkimus, erityispedagogiikka

Lehtori

Inklusiivinen varhaiskasvatus, lasten sosiaalinen osallisuus ja sen tukeminen

Lehtori, Dos.

Inklusiivinen opettajankoulutus, kuntatason inkluusio, inkluusio oppivassa yhteisössä


Päivi Pihlaja
Yliopistonlehtori, Dos.

Inkluusio, lasten sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja kasvatuksen instituutiot

Yliopistonlehtori

Positiivinen kasvatus ja vahvuuspedagogiikka, hyvinvoinnin tukeminen, onnellisuuden kokemukset, koti-kouluyhteistyö

Marianna Heinonen
Projektisuunnittelija

Sosiaalis-emotionaaliset tuen tarpeet, lasten itseä koskevat käsitykset ja lapsikäsitykset


Yliopistonlehtori

Erityispedagogiikka, opettajankoulutuksen kehittäminen, vaativa tuki, moniammatillisuus

Katarina Waltzer

Erityispedagogiikan professori

Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen, oppimisvaikeudet ja niiden yhteys nuorten hyvinvointiin

Tutkijatohtori, Dos.

Soveltava liikunta, digipedagogiikka, inkluusio

Yliopistotutkija (tenure track), Dos.

Tulevaisuuden opetusmenetelmät ja oppiminen. Pedagogiset mallit, teknologia opetuksessa, oppimisanalytiikka.

Virpi Vellonen
Yliopistonlehtori


Riikka Sirkko
Erityispedagogiikan yliopisto-opettaja

Inkluusio, yhteisopettajuus

Katja Sutela
Yliopistonlehtori

Inklusiivinen musiikkikasvatus, kuurojen musiikkikasvatus

Marjatta Takala
Erityispedagogiikan professori

Inkluusio, vertaileva pedagoginen tutkimus, kuulovamma ja kieli


Minna Kyttälä
Apulaisprofessori

Oppimisen yksilölliset erityispiirteet, oppimisen vaikeudet, arviointi osana opettajan ammattitaitoa

Marita Neitola
Yliopistonlehtori

Erityisopettajakoulutus, lasten vertaissuhteet ja sosiaalisemotionaalinen kompetenssi, perhe ja vanhemmat yhteistyössä 

Tiina Annevirta
Yliopistonlehtori

Oppimisen edellytykset ja haasteet, oppiminen ja osallisuus, oppimisen tukeminen aikuisten yhteisenä työnä

Minna Saarinen
Yliopistonlehtori

Inklusiivinen kasvatus, oppilaiden hyvinvointi ja jaksaminen, haastavasti käyttäytyvät oppilaat

Jaanet Salminen
Yliopistonlehtori

Moniammatillinen yhteistyö, opetussuunnitelma, osallisuus, laaja-alaiset oppimisen haasteet


Kristina Ström

Yliopisto-opettaja

Matematiikan oppiminen ja oppimisvaikeudet

Yliopisto-opettaja

Nuorten hyvinvoinnin kehitys ja yhteys suorituksiin, motivaatioon ja koulutustavoitteisiin