Ajankohtaista

Digitaalisten teknologioiden opetuskäytön mahdollisuuksiin tutustuessa törmää usein käsitteeseen "digipedagogiikka". Digipedagogiikkaa käytetään suhteellisen monipuolisesti tutkimuskirjallisuudessa. Useimmissa tapauksissa sillä tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden käyttöä oppimisprosessia edistävällä tavalla.

Hanketoimijat ovat ehtineet tutustumaan toisiinsa ja tulevan suunnittelu on alkanut. Tämän kevään keskeisiin tavoitteisiin kuuluu syksynä 2021 alkavien koulutusten suunnittelu niin sisältöjen kuin opetusmenetelmienkin osalta. Hankkeen