Ajankohtaista

Haluatko olla omalta osaltasi edistämässä hyvinvoinnin ja oppimisen tukea opettajankoulutuksessa? Pyydämme Sinua vastaamaan kyselyyn, jolla selvitämme Suomen korkeakouluissa työskentelevien opettajankouluttajien käsityksiä inkluusiosta ja omasta erityispedagogisesta osaamisestaan. Tutkimus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa...

Nyt löytyy videomuotoiset yhteisopetussarjakuvat HOHTO-hankkeen Moodlesta! Yhteisopettajuus perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa -kokonaisuuteen kuuluu kuusi lyhyttä videota, jotka voi katsoa kokonaisuutena tai itsenäisinä pätkinä. Videoita voi hyödyntää myös omassa opetuksessa. Innostu näiden avulla yhteisopettajuudesta!